Nermo Hotell på Hafjell er nå det eneste hotellet i området med utendørs basseng. Dette håper de vil trekke flere barnefamilier, særlig mot sommeren.   

 

For Johannes Nermo, eier av Nermo Hotell, er det viktig at gjester får noe mer enn bare overnatting når de bor på hans hotell. Om sommeren har de spesielt mange barnefamilier på besøk, da hotellet ligger i nærheten av Hunderfossen Familiepark og Lilleputthammer. Gjester har etterspurt et svømmebasseng i flere år og nå har endelig Nermo Hotell levert. 

– Bassenget vil være en naturlig del av markedsføringen for sommeren da vi er det eneste hotellet i området rundt Hafjell/Hunderfossen som har utendørs basseng. Vår erfaring er at barnefamilier ofte foretrekker overnattingssteder med svømmebasseng, forteller Johannes Nermo.

 

Svært fornøyde med samarbeid og tilbud fra Bassengutstyr 

Da hotellet skulle velge en samarbeidspartner og leverandør, var det Bassengutstyr som vant frem. Et komplett og oversiktlig tilbud ble levert i god tid, noe Nermo sier skapte stor tillit. I tillegg til dette hadde Bassengutstyr en god evne til å forstå hotellets behov, slik at produktet og leveransen ble tilpasset dette. 

 

 

– Samarbeidet har vært utrolig godt, og vi fikk den hjelpen vi etterspurte både med tanke på montering og igangkjøring, sier Nermo. 

Han forteller videre at Bassengutstyr også har assistert med oppkobling av bassenget før sesongstart, samt nedkobling etter sesongslutt. Dette vil Bassengutstyr også bistå med fremover ved behov. 

– Selv om bassenget ikke var oppe før slutten av sommeren har vi allerede fått mange positive tilbakemeldinger, og på kort tid ble svømmebassenget brukt mye, utdyper Nermo.

 

Enkelt vedlikehold 

Mange som vurderer å anlegge svømmebasseng frykter at vedlikeholdsarbeidet vil kreve mye. Det er alltid en viss mengde arbeid som går med i oppstart og nedstenging av bassenget før og etter høysesongen. Likevel er det verdt å merke seg at basseng med glassfiberløsning er tilnærmet vedlikeholdsfritt, med sin glatte overflate som er enkel å holde ren. Her handler det i stor grad om å fjerne rusk og rask fra bunnen, samt sørge for at alle delene til bassenget fungerer som de skal. Glassfiberbasseng kan også overvintre med vann så lenge vannstanden er lavere enn lys, dyser og lignende. 

 

 

 

Når bassenget er i bruk skal lite vedlikehold til. Det tar korte 15 minutter i uka å holde bassenget i god stand, og så lite som 5 minutter dersom man har et glassfiberbasseng med overbygg og helautomatisk dosering av kjemi. 

– Vi har valgt å sette opp et system som er mest mulig automatisert slik at kravet til vedlikehold minimeres. I samarbeid med Bassengutstyr har vi også laget en daglig rutine som vaktmester og resepsjonspersonale skal følge, forteller Nermo. 

 

Strenge krav til offentlige basseng

Offentlige basseng har strenge krav til sikkerhet. Det ble derfor lagt mye tid og arbeid i å utvikle de omkringliggende områdene rundt bassenget slik at alle sikkerhetskrav ble møtt. Sluttresultatet er Nermo godt fornøyd med. 

 

 

Så langt har bassenget blitt brukt mest av gjester, men de ansatte og ledelsen har selvfølgelig testet ut det ferdige produktet selv også. Svømmebassenget får tommel opp av alle mann. 

– Bassenget har blitt en fantastisk tilvekst til resten av hotellet, og er i seg selv svært attraktivt visuelt sett. Vårt håp er at bassenget vil være med på å gi oss flere gjester. Vi gleder oss til alle kommende somre, og er sikre på at bassenget vil bli godt brukt av folk i alle aldre, avslutter Nermo.