Bærekraft

Bærekraft

 

Vårt bidrag til FNs bærekraftmål

Selskapet har en visjon og policy som gjenspeiler seg i flere av FNs bærekraftsmål og har derfor å definere følgende mål som selskapet vil ha fokus på:

  • God helse og livskvalitet
  • Likestilling mellom kjønnene
  • Anstendig arbeid og økonomisk vekst
  • Ansvarlig forbruk og produksjon

 

Vår bærekraftsrapport finner du her.