Codes of conduct

Etiske retningslinjer (Codes of conduct)

For Bassengutstyr AS er det viktig å ha en ansvarlig forretningspraksis som respekterer mennesker, samfunn og miljø. Vi driver vår virksomhet på en ansvarlig og transparent måte, i dialog med våre samarbeidspartnere, med ærlighet og gjensidig respekt i alle relasjoner. Bassengutstyr AS ser på samarbeid som en forutsetning for ansvarlig forretningspraksis, og avgjørende for å kunne nå FNs bærekraftsmål.

 

Codes of conduct - norsk

Codes of conduct - English