b8. Overbygg levert til Ørsnes park

 • fasade Ørsnes park

 • Ørsnes park uteområde med basseng

 • fasade Ørsnes park kveldstid

 • Basseng med overbygg ut mot sjøen

 • Bryggekanten Ørsnes park

 • fasade Ørsnes park

 • Bassenget til Ørsnes park

 • Bassengutstyr bil parkert utenfor Ørsnes park

 • Basseng Ørsnes park på vinterstid

 • Fasade Ørsnes park vinterstid

 • Fasade basseng Ørsnes park vinterstid

 • Fasade basseng Ørsnes park vinterstid

 • Fasade basseng Ørsnes park vinterstid

 • Fasade basseng Ørsnes park vinterstid

 • Fasade basseng Ørsnes park vinterstid