Filtrering og Doseringsanlegg

 

Renseanlegg - Sirkulasjonspumpe & Filter.

Dette er den mekaniske renseprosessen som gir sirkulasjon og filtrerer partikler i bassenget. Et komplett renseanlegg består av en filterdunk med 6-veis ventil, sirkulasjonspumpe og filtermedie. Vannet renses mekanisk ved hjelp av for eksempel sand, glass eller filterdotter. Partiklene fanges opp ved at de fysisk stoppes av filtermediet. Valg av filtermedie påvirker hvor store partikler som fanges opp. Glass fanger opp mindre partikler enn sand, og filterdotter mindre enn glass igjen. Partiklene fjernes fra filteret ved å kjøre backwash. Derfor er det viktig at dette gjøres jevnlig.

Automatisk vannbehandling

Forenkler vedlikehold av bassengvannet og alle variantene fra Aseko kan kobles på nett med app tilgang. Vi leverer doseringsanlegg som måler verdier og som doserer kjemikalier ved behov. Vi har både klorbaserte og 100% klorfritt som er bestselgeren. Vi tilbyr også saltvannsklorinator som produserer klor ved å tilføre salt i bassenget. Kjemi fjerner også de minste partiklene som virus og bakterier. Disse er for små til å kunne fanges av selve renseanlegget, og må derfor fjernes kjemisk.

UV-Sterilisering

Forminsker forbruket av kjemikalier da den bryter ned virus og bakterier i vannet. Dette kan benyttes sammen med, eller uten et automatisk vannbehandlingssystem.