• Renseanlegg - Sirkulasjonspumpe & Filter. Dette er den mekaniske renseprosessen som gir sirkulasjon og filtrerer partikler i bassenget. Et komplett renseanlegg består av en filterdunk med 6-veis ventil, sirkulasjonspumpe og filtermedie. 

  • Automatisk vannbehandling forenkler vedlikehold av bassengvannet og alle variantene fra Aseko kan kobles på nett med app tilgang. Vi leverer doseringsanlegg som måler verdier og som doserer kjemikalier ved behov. Vi har både klorbaserte og 100% klorfritt som er bestselgeren. Vi tilbyr også saltvannsklorinator som produserer klor ved å tilføre salt i bassenget.

  • UV-Sterilisering forminsker forbruket av kjemikalier da den bryter ned virus og bakterier i vannet. Dette kan benyttes sammen med, eller uten et automatisk vannbehandlingssystem.