Hvorfor benytte tørrbetong ved fylling rundt basseng?

Mange misforstår bruk av tørrbetong eller jordfuktig betong ved å anta at dette må brukes for å kompensere for kvaliteten på bassenget. Dette er feil! 

 

Glassfiberbasseng 

Generelt leveres i forskjellige kvaliteter, former og uttrykk. Du hører gjerne om oppbygging kombinert av polyester, kevlar, vinylester, resin og honeycomb. Uavhengig denne oppbyggingen kreves et skikkelig grunnarbeid for å sikre et godt sluttresultat. Basseng i hagen er en investering for framtidig velvære som skal vare i mange, mange år. Da er vårt klare råd at man tenker helhetlig og langsiktig.

Felles for de fleste glassfiberbasseng er at de skal graves ned og deretter fylles inntil. Jobben gjøres i en bestemt rekkefølge der man starter med å fylle en gitt mengde vann, for deretter å fylle grus rundt i tilsvarende høyde mellom bassengvegg og eksisterende masser. Disse rutinene følger man for å ha kontroll underveis, samt å sørge for at alle vegger holder seg rette i prosessen. 

Bassenginstallasjon med kompetanse

Vi har med årelang kompetanse kommet frem til at du oppnår best resultat ved å blande tørrbetong i grussjiktene. 

Mengden vil variere i takt med bassengets størrelse, men det er viktig å bemerke seg at kostnaden ikke er høy i den totale sammenhengen. Ved å gjøre dette, reduseres muligheten for at massene som fylles inntil bassenget flytter på seg ved tapping av vann, noe som igjen kan skape «kuling» på bassengveggene over tid. Man danner i praksis en form bassenget blir stående i, og dette er etter vår erfaring det aller beste tiltaket man kan foreta seg. 

 

Leverandørvalg

Når du skal velge hvilken leverandør du skal benytte til din bassengdrøm er det mange hensyn å vurdere. I en slik prosess er det viktig å finne en aktør som både markedsfører og har fokus på sine egne produkter. En leverandør du kan jobbe tett med og som er der når du trenger det. 

Bassengutstyr AS lever av og for å gi deg nettopp dette. Hos oss kan du føle deg trygg på at du får kvaliteten du er ute etter, uansett budsjett. Dette kombinert med et lagerført mangfold av kvalitetsprodukter gir deg de beste forutsetningene for en god opplevelse og et vellykket prosjekt.