Automatisk vannbehandling

  • Doseringssystem for Klor og PH - Aseko Aqua Net måler klornivå og PH, samt doserer kjemi ved behov. Intelligent system som også leveres med APP tilgang hvor du kan følge med på vanntemp, Klor og PH verdi. Man kan også se % innhold i hver kjemidunk og få varsling når det trengs påfyll. 

  • Saltvannsklorinator til basseng - En saltvannsklorinator produserer egen klor ved å tilføre salt i bassenget. 4kg salt pr m3 skal doseres i bassengvannet ved sesongstart. Vi leverer basisutgaven Emaux SSC som er meget enkel å koble opp samt enkel i bruk. Vi leverer også en High End utgave Aseko Aqua Salt som måler og tar seg av korrekt dosering i henhold til innstilte verdier som er ønskelig å oppnå. I tillegg doserer denne algemiddel for å få ned forbruk av salt/klor og den måler & doserer PH. Sistnevnte leveres med APP tilgang.

  • Klorfritt Doseringssystem til basseng - Aseko Aqua Oxy er bestselgeren vår da de fleste setter pris på 100% klorfritt og krystallklart bassengvann. Dette apparatet måler og justerer PH, samt doserer Aktivt Oxygen som desinfiserer vannet, Algemiddel som reduserer faren for algeoppblomstring og Flokningsmiddel som binder mindre partikler i vannet slik at de blir fanget opp av filteret som gjør at man får krystallklart vann. Dette systemet leveres med APP tilgang og man kan også se % innhold i hver kjemidunk og få varsling når det trengs påfyll.

  • Doseringssystem til offentlige basseng - Aseko Aqua Profi er et profesjonelt og godkjent vannbehandlingssystem for offentlige svømmebasseng med høyeste nøyaktighetskrav og overholdelse av alle helse- og sikkerhetsstandarder. Apparatet måler og doserer Friklor, Total klor, Redox og Ph.