En generell guide til oppstart av basseng etter vinteren:

 

 

Last ned guide på oppstart etter vinter

 1. Fjern vintertildekkingen og kontroller bassenget og alle tekniske innretninger for eventuelle skader som kan ha oppstått i løpet av vinteren.

 2. Finn fram pleiemidler/kjemikalier og sjekk datostempling. Dersom de er gått ut på dato bør de byttes ut med ferske varer.

 3. Rengjør bassenget hvis nødvendig. Bruk kun midler beregnet for basseng. Ta kontakt med oss dersom du er usikker.

 4. Monter dreneringspluggene du demonterte fra sirkulasjonspumpe, klordoserer, filterbeholder, varmepumpe, motstrømspumpe, UV-lampe, varmeveksler osv. før vinteren.

 5. Koble på igjen rør og slanger som du demonterte om høsten. Sjekk at

  pakningsflater er intakte. Strammes kun til med håndkraft.

 6. Fyll opp filterbeholderen med filtermedie dersom du tømte den før vinteren.

 7. Dersom du benytter sand som filtermedie og sanden har vært i beholderen gjennom vinteren sjekker du om toppsjiktet er blitt hardt. Bytt i så fall ut det øverste sjiktet med ny sand.

 8. Sett hendelen på ventilhodet i stillingen "Filter/Filtration".

 9. Fjern eventuelt rusk og rask i gjenværende bassengvann med hov.

 10. Fyll opp bassenget med friskt vann til mellom maks/min-merkene på skimmeren.

 11. Dersom du stengte kuleventilene før vinteren må de åpnes nå.

 12. Sjekk at sirkulasjonspumpen er fylt opp med vann før du går videre.

 13. Sett hendelen på ventilhodet i stillingen

  «Backwash» og start sirkulasjonspumpen. La den gå i ca. ett til to minutter eller til vannet som kommer ut er klart.

 14. Stopp sirkulasjonspumpen og sett hendelen i stillingen «Rinse». Start sirkulasjonspumpen i ca. 20 sekunder.

 15. Stopp sirkulasjonspumpen og sett hendelen i stillingen «Filter/Filtration». Start sirkulasjonspumpen igjen.

  Nå er eventuelt gjenværende skitt og finstøv i filtermediet skylt ut og vil ikke havne i bassenget.

 16. Foreta umiddelbart en sjokkbehandling av vannet. Les på beholderen, eller manualen dersom du har automatisert utstyr, og følg anbefalingene for riktig dosering.

 17. Ikke ha på solarduk eller bruk bassenget på minst 6-8 timer etter sjokkbehandling. Høy konsentrasjon av desinfeksjonsmiddel vil skade solarduken.

 18. Nå kan du starte oppvarmingen.

 19. Foreta flere målinger av vannverdiene den første uken og juster verdiene til anbefalte nivåer. Hyppig backwash kan være nødvendig i oppstarten dersom det er mye urenheter i vannet.

 

Vær oppmerksom på at bruksfrekvens, hygiene, type anlegg og lokal vannkvalitet gjør at det ikke er noen enhetlig fasit på hvordan vannet skal behandles. Våre råd er veiledende, så det vil kreves individuelle tilpasninger man lærer seg etter en viss tid.

For litt hjelp, se vår «Håndbok i vannkjemi for bassengeiere» for å få mer kunnskap på feltet vannkjemi.