*Dersom du har et annet mål på bassenget enn oppgitte standard bredder så må solarduken tilpasses med saks. 
Eksempel: Ved 3,8x7.5m basseng skal du velge 4 meter bredde og antall 8 i handlevogn slik at du får en duk på 4x8meter som du enkelt fintilpasser med saks.

Underside med sølvbelegg reflekterer mest mulig varme fra sola direkte til bassenget


• Boblene skal ligge ned mot vannet.
• En Thermoduk må aldri anvendes rett etter / samtidig med sjokk-kloring, boblene kan da gå i oppløsning.