Aseko Oxy er det mest populære valget 

Dette er vår bestselgende doseringsanlegg for kjemi gjennom flere år og som vi har agentur på i Norge. Aseko Oxy er 100% klorfritt og du får trygt bassengvann uten ulemper og ubehag som klorbasert og saltvannsklorinator medfører. Ingen svie i øyne, hudirritasjoner, klorlukt og ingen påkjenning på pumpeutstyr sammenlignet med saltvannsklorinator som produserer klor ved å tilføre salt i bassenget. Kjemikaliene som benyttes her vil altså ikke tære på pumpeutstyr og bassengoverflaten.

Enheten er også kombatibel med automatisk vannpåfylling og automatisk backwash. Vi tilbyr dette som tilleggsutstyret for deg som ikke ønsker å gjøre noe manuelt arbeid.

Ta kontakt for mer informasjon.