Sjekkliste for vinterstenging av svømmebasseng:

 

For å gjøre avslutningen av badesesongen enklere for deg, har vi laget en huskeliste for vinterstengning. 

Når du er ferdig med badesesongen kan du stoppe oppvarmingen av bassengvannet, men la renseanlegget være i drift inntil vanntemperaturen har falt under ca 10°C. På denne måten minimerer du risikoen for algevekst. 

Både glassfiberbasseng og stålplatebasseng skal være delvis vannfylt gjennom vinteren for å unngå skader på konstruksjonen. 

 • Sørg for at alle vannverdier er innenfor anbefalte nivåer. 
 • Rengjør bassenget og vannlinjen. Fjern alt rusk og smuss i vannet. 
 • Start med å kjøre en skikkelig backwash på 2 minutter. Om vannet ditt ser rent ut i hele tominuttersperioden, kontakt oss på teknisk support. 
 • Om du har Aseko kjemistyring, steng nå de små blå kranene som gir vann til prober. 
 • Tilfør 1 kg sjokklor granulat (ikke vannet ut) direkte i skimmer/løvskimmer. 
 • Start sirkulasjonspumpen i ca 20 sekunder. Om du har lange rørstrekk, kjører du i 30 sekunder. 
 • La stå i ro til dagen etter med ventilhodet i filtration (1) posisjon. 
 • Start sirkulasjonspumpen med ventilhodet i Backwash (2) posisjon. 
 • Kjør backwash i minst 2 minutter. 
 • Stopp sirkulasjonspumpen, og flytt hendel til rinse (3). Start opp igjen sirkulasjonspumpen og la den gå i 20 sekunder. 
 • Stopp sirkulasjonspumpen, flytt hendel til filtration og start opp igjen. 
 • Ha i overvintringsmiddel. Dette middelet hemmer algevekst og bakterievekst gjennom vinteren og gjør oppstarten til våren enklere. La renseanlegget gå noen timer etter at du har tilsatt overvintringsmiddel. 
 • Ta så en grundig backwash (tilbakespyling) av filteret. NB: Dersom du har filterdotter i filteret må disse tas ut og vaskes i vaskemaskin, på 40°C uten vaskemiddel. De kan vaskes totalt tre ganger før de må skiftes ut. 
 • Stopp renseanlegg og alt annet teknisk utstyr. 
 • Tapp ned vannet i bassenget til 10-20 cm under tekniske installasjoner (lys, dyser, motstrøm osv) for å hindre at disse blir skadet av isdannelse gjennom vinteren. Følg med på vannstanden gjennom vinteren, siden regn eller smeltevann kan øke vannstanden igjen. 
 • Dersom du har grus/løse masser rundt bassenget må du plassere 4-6 stendere tvers over bassenget for å hindre at langveggene buler inn i løpet av vinteren pga press fra omkringliggende masser. NB: Dersom du har støpt rundt bassenget er ikke dette nødvendig. 
 • Koble fra vannrør/slanger og sørg for at de tømmes for å unngå frostskader. 
 • Drenér sirkulasjonspumpe, klordoserer, filterbeholder, varmepumpe, motstrømspumpe, UV-lampe, varmeveksler og alt annet utstyr med vann. La drenspluggene være ute hele vinteren og ta godt vare på disse. Nyere varmepumper har ikke drensplugg. Der holder det kun å kobe fra slangene.
 • Aller helst bør filterpumpen demonteres og oppbevares frostfritt. Sett seksveisventilen i stillingen «Vinter». 
 • Dersom du har stige, bør den tas ut og oppbevares tørt. 
 • Dekk til varmepumpen for vinteren 
 • Bassenget bør dekkes til om vinteren, for å hindre at blader og annet rask havner i vannet. I tillegg er det lovpålagt å sikre bassenget mot at noen kan falle uti i løpet av vinteren, så lenge det er mer enn 20 cm vann i bunn. 

 

 • Dersom du har Aseko kjemidoseringssystem er det noen ekstra punkter å tenke på:  

  1. Hovedenheten skal oppbevares tørt og frostfritt og må derfor demonteres og tas inn dersom teknisk rom ikke er oppvarmet. 

  2. Proben(e) skal tas ut og plasseres i beholder (sump) med oppbevaringsvæske over vinteren. Også frostfritt. 

  3. Flytende kjemi skal oppbevares mørkt, tørt og frostfritt.