Grønt vann

 

Har du fått grønt vann i bassenget?

 

Her skal vi ta for oss hvordan du kan diagnostisere årsaken til grønt vann med enkle midler.

 Mange eiere av badebasseng opplever det før eller siden: Bassengvannet har fått grønnskjær. Noen ganger kan det bli helt smaragdgrønt.

Hva har skjedd?

Grønnfarget vann har som regel en bakgrunn i en av tre årsaker:

 1. Alger eller andre organiske stoffer
 2. Kobber eller andre metaller, for eksempel mangan.
 3. For høyt nivå av total alkalinitet i forhold til kalsium hardhet

 Ofte er vår første tanke at vi må behandle vannet med klor, men dersom årsaken ikke er alger, men metaller vil vi bare forsterke problemet ved å tilføre klor. Dersom det er kobber i vannet vil det bare bli enda grønnere, og dersom det er mangan som er problemet vil vannet bli brunt når kloren oksiderer metallene. Mangan er spesielt aktuelt å ta med i beregningen hvis du har egen brønn eller borevann.

Ved hjelp av denne enkle testen kan vi sikre oss at vi behandler vannet på korrekt måte.

Dette trenger du av utstyr:

-      En ren, helt hvit bøtte

-      Rørepinne

-      Klor (Flytende eller løst opp i rent vann)

-      Kamera eller mobil med kamera.

 

Det vi skal gjøre, er å tilsette klor i en bøtte med bassengvann og deretter observere fargeendringen som oppstår.

 1. Fyll en ren, hvit bøtte med bassengvann (nesten helt full).
 2. Legg merke til fargen på vannet i bøtta og ta et bilde for å kunne sammenligne senere.
 3. Tilsett klor i bøtta og rør om.
 4. I løpet av et halvt minutts tid bør du kunne observere en endring i farge.
  1. Dersom vannet klarner, er bassengvannet misfarget på grunn av alger eller andre organiske stoffer som kan oksideres.
  2. Dersom vannet blir sterkere misfarget eller mørkere/brunaktig, er problemet metaller i vannet.
  3. Dersom vannet ikke endrer farge, må du kontrollere total alkalitet og kalsium hardheten.

 Når du tilsetter klor i vannet i bøtta, får du et umiddelbart inntrykk av hva som ville skjedd dersom du tilsatte klor i bassenget, men uten å risikere å skape ekstra problemer i bassenget.

Den hvite bøtta lar oss se grønnskjær i vannet og kameraet lar oss sammenligne fargen på vannet før og etter at vi har tilsatt klor. Enten vil kloren drepe algene og oksidere organiske stoffer (og gjøre vannet klart) eller oksidere metaller og gjøre vannet mørkere. Dersom vannet går fra grønt til brunaktig tyder det på mangan. Mangan er svært vanskelig å fjerne fra vannet, men SCALETEC kan gjøre susen. Hvis ikke det løser problemet er den mest fornuftige fremgangsmåten å bytte ut vannet med vann som ikke inneholder mangan.

Eksempel på vann som har høyt innhold av mangan. Bildet er tatt etter at det er forsøkt behandlet med klor.Mangan

Hvis det ikke skjer noen endringer i fargen, må du kontrollere alkalinitet og kalsium hardhet. Dersom alkaliteten (TA) er for nære (eller høyere enn) kalsium hardhet (CH) kan vannet få grønnfarge selv om dette er sjeldent. Et forhold på 1:3 mellom TA og CH er å anse som optimalt for å unngå dette.

 

Hva hvis det ikke er grønnfarge på vannet i bøtta?

Da kan det hende misfargingen ikke er i vannet, men i stedet er belegg på selve bassengoverflaten. Hvis du mistenker at dette kan være tilfellet, kan du ta et hvitt lokk (fra nevnte bøtte) og legge det på bunnen av bassenget.

Dersom lokket fortsatt er helt hvitt tyder det på at misfargingen ikke er i vannmassen.

 

Hva hvis vannet er grønt, men det er høyt nivå av klor i vannet?

Dersom bassengvannet er grønt selv om du har høyt nivå av klor i vannet betyr det som oftest at det er oksidering av kobber som gir grønnfargen. Gjør likevel testen med bøtte som forklart over, siden høyt innhold av klor ikke nødvendigvis er ensbetydende med rask nedbryting av alger. For eksempel vil det gå svært sakte eller stoppe omtrent helt opp dersom CYA (Cyanursyre) er for høyt.