* Kunde / Entreprenør er selv ansvarlig for god avstiving dersom det benyttes kreative løsninger utenom det som er nevnt i manual i grunnarbeid.