Cube

 Er svømmebasseng søknadspliktig?

 

Det er mange ting å tenke på når man skal i gang med å planlegge basseng i hagen. Et av temaene vi hos Bassengutstyr ofte får spørsmål om er hvorvidt det er søknadspliktig og hvordan man kan gå fram for å få søknad om basseng godkjent.

 

Dersom du skal plassere et permanent basseng på eiendommen må det søkes.

 I mange tilfeller er det mulig å stå for søknaden selv, men det kan være omfattende og oppleves forvirrende så vi anbefaler å få bistand av et profesjonelt foretak med kompetanse på bassengsøknader. Uansett hvor i landet du bor, sørger vi for en smidig søknadsprosess for deg.

Det skal også søkes om ferdigattest når tiltaket er ferdigstilt. Søknad om ferdigattest er selvsagt inkludert i kostnaden.

Ta kontakt med oss så hjelper vi deg å realisere bassengdrømmen.

 

Dersom bassenget kun skal plasseres på eiendommen i en kortere periode enn to måneder er det unntatt fra søknadsplikt.

Det forutsettes likevel at bestemmelsene i Plan og Bygningsloven, forskrifter, reguleringsplan, kommuneplan og så videre følges.

Dersom du ønsker å bygge basseng i strid med byggegrenser eller nærmere enn 4 meter fra eiendomsgrense må det likevel behandles av kommunen.

Brukt bassengvann skal håndteres som beskrevet i den enkelte kommunes krav.

 Reflection

Det er krav om 4 meter avstand til eiendomsgrense, men basseng kan likevel plasseres så nære som 1 meter fra grensen dersom du får skriftlig samtykke fra naboen.

Det er også krav til at bassenget sikres med gjerde på minst 150 cm, overdekking eller tilsvarende for å hindre ulykker. Dette kan for eksempel være sikkerhetstrekk, skyvbart overbygg eller lamellcover.

Basseng (inkludert overdekking) som ikke går mer enn 50 cm over ferdig planert terreng vil ikke regnes inn i BYA.

Kommunens behandlingstid er normalt tre uker fra komplett søknad er innsendt. Dispensasjonssøknader vil kunne forlenge behandlingstiden.