Langtidsklor 200gram klortabletter 5kg

Langtidsklor, 200 grams tabletter i 5 kg bøtter.

PrisNOK690,00 inkl. mva.
Artikkelnr.:
5kglklor200g

Produktinfo

Pool Power Long, Trichlor 200g tablets

BRUKSANVISNING: Dette produktet egner seg best til fortløpende desinfisering av bassengvann. Tablettene bør tilsette via skimmeren eller en passende flyteanordning og må ikke kastes direkte i svømmebassenget. Dosering: 1 tablett pr. 30-35 m³  bassengvann med 3-5 dagers mellomrom. Doseringen kan variere i stor  utstrekning (avhengig av sollys, bassengets bruk osv.). Klorinnholdet bør  holdes mellom 1 og 2 mg/l (ppm). pH-verdien bør generelt ligge mellom 7,2 og 7,6.

VIKTIG: Advarsel! Må ikke brukes sammen med andre produkter. Kan frigjøre farlige gasser (klor). Produktet skal alltid tømmes i vannet, aldri omvendt. Skal oppbevares på et kjølig og tørt sted med tilstrekkelig ventilasjon. De tomme beholderne skal skylles med bassengvann før de kastes.

Advarselsetninger: Farlig ved svelging. Gir alvorlig øyeirritasjon. Kan forårsake irritasjon av luftveiene. Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann. Ved kontakt med syrer utvikles giftig gass.