Multitabletter 200g. 5kg

4 funksjoner: desinfisering, klorstabilisering, algebekjempelse og flokkulering.

PrisNOK690,00 inkl. mva.
Artikkelnr.:
5kgmf

Produktinfo

Pool Power multi-action tablets

BRUKSANVISNING: Organiske klortabletter (200 g) med fire funksjoner: desinfisering,klorstabilisering, algebekjempelse og flokkulering. Tablettene bør tilsettes via skimmeren eller en passende flyteanordning og må ikke kastes direkte i svømmebassenget. Dosering: 1 tablett pr. 30-35 m³ bassengvann med 3-5 dagers mellomrom. Doseringen kan variere i stor utstrekning (avhengig av sollys, bassengets bruk osv.). Klorinnholdet bør holdes mellom 1 og 2 mg/l (ppm). pH-verdien bør generelt ligge mellom 7,2 og 7,6.

Advarsel: Må ikke brukes sammen med andre produkter. Kan frigi farlige gasser (klor). Produktet skal alltid holdes i vannet, aldri omvendt. Skal oppbevares på et kjølig og tørt sted med tilstrekkelig utluftning. De tomme beholdere skal skylles med bassengvann ved kast. 

Advarselsetninger: Helseskader ved svelging. Ved kontakt med syre utvikles giftig gass. Forårsaker alvorlige øyeskader. Kan irritere luftveiene. Svært giftig for vannlevende organismer, langtidsvirkning.