PH+ pulverform 5kg

PH+ (pluss) pulverform 5 kg spann. Øker PH

PrisNOK349,00 inkl. mva.
Artikkelnr.:
5kgphpluss

Produktinfo

Pool Power pH+  (Sodium carbonate)

Bruksanvisning: I forbindelse med klorbehandling bør massasjebadets pH-verdi generelt holdes mellom 7,2 og 7,6 og mellom 7,4 og 7,6 ved brombehandling. Produktet bør oppløses i en spann vann innen det fordeles jevnt ut over vannoverflaten. pH-verdien økes med 0,1 ved tilsetning av 8 g (8 ml) av produktet pr. 1000 liter vann. Det må ikke tilsette mer enn 30 g pr.

1000 liter vann ved hver behandling. Hvis det er nødvendig å justere pH-verdien ofte, bør forhandleren kontaktes.

VIKTIG: Må aldri brukes sammen med andre kjemikalier til svømmebassenger. Produktet skal alltid tømmes i vannet, aldri omvendt. Skal oppbevares på et kjølig og tørt sted med tilstrekkelig ventilasjon. De tomme beholderne skal skylles med bassengvann før de kastes.

Advarselsetninger: Forårsaker alvorlige øyeirritasjoner.