20g Sjokklor Klortabletter 5kg

Sjokklor i små 20grams tabletter 5kg. Brukes for oppstart og sjokkbehandling.

PrisNOK699,00 inkl. mva.
Artikkelnr.:
5kgsklor20g

Produktinfo

Pool Power klortabletter (kalsiumhypokloritt)

BRUKSANVISNING: Produktet oppløses raskt og er derfor særlig velegnet til sjokkbehandling. Det kan imidlertid også benyttes til fortløpende desinfisering. Produktet bør ikke benyttes i hardt vann (i forbindelse med hardt vann anbefaler vi våre organiske klorprodukter). Produktet kan doseres  via skimmeren eller en passende doseringsanordning. Dosering:  - Fortløpende desinfisering (stabilisert vann): 2-3 tablett pr. 10 m³ vann med 1 eller 2 dagers mellomrom. Ustabilisert vann: 2-3 tablett pr. 10 m³ vann daglig (fordelt på to like store doser henholdsvis morgen og kveld). - Sjokkbehandling/ved algeforekomst: 3-4 tablett pr. 10 m³ vann. Svømmebassenget må ikke benyttes i flere timer etter sjokkbehandling.Doseringen kan variere en hel del (avhengig av sollys, bassengets bruk osv.). Klorinnholdet bør holdes mellom 1 og 2 ppm i stabilisert vann og mellom 0,5 og 1 ppm i ustabilisert vann. Ved tilsetning av 1 tablett av produktet pr. 10 m³ vann øker klorinnholdet med 1 ppm (mg/l). pH-verdien bør generelt ligge mellom 7,2 og 7,6.

VIKTIG: Advarsel! Må ikke brukes sammen med andre produkter. Kan frigjøre farlige gasser (klor). Produktet skal alltid tømmes i vannet, aldri omvendt. Skal oppbevares på et kjølig og tørt sted med tilstrekkelig ventilasjon. De tomme beholderne skal skylles med bassengvann før de kastes.

Advarselsetninger: Kan forsterke brann; oksiderende. Farlig ved svelging. Gir alvorlige etseskader på hud og øyne. Kan forårsake irritasjon av luftveiene. Meget giftig for liv i vann. Ved kontakt med syrer utvikles giftig gass.